Băng Nguyệt

Nhìn Trăng Khuya

Nhìn trăng khuya lòng ta đầy tỉnh lặng
Buông xuôi rồi luyến thắng của thơ ngây
Em đi tìm về đường xưa nào thấy
Chỉ ngược đường...ngàn tội lỗi bủa vây
Đêm nào vui...hay chỉ có lệ cay
Em đè nén cho người say..mộng mị
Cạn chén cay..âm vang lời chung thủy
Chẳng vẹn tròn như thể..ước mơ nguyên
Nhìn trăng khuya ta nghe lòng lưu luyến
Có ai hay...hồn quyện gió du huyên
Đi một bước...từ đây xa vĩnh viễn
Tạ ơn đời hay thù hận...vô duyên!!!

Được bạn: đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nhìn Trăng Khuya"