Băng Nguyệt

Giữa mùa đông có người viết về mùa hạ

"Một nhánh bằng lăng kết duyên mình
Màu hoa tim tím sắc xinh xinh
Khắc ghi giây phút trao vội vã
Hai kẻ lạ xa nối chữ-- tình
Khi em như một cánh lục bình
Luyến lưu khách lạ trước bình minh
Anh đừng chê nhé...đau lòng nhỏ
Lạc loài theo con nước...lưu linh
Giữa mùa đông em viết về mùa hạ
Cánh bằng lăng hé nở thắm thiết tha
Tình nào khép, đâu dám trao người lạ
Cuối con đường..biết..có nở ngàn hoa
Khách thi ơi hãy hiểu nhé lòng ta
Luyến lưu đó nhưng ko là tình ái
Tri âm nhé....thốt lên còn e ngại
Tạ tình nhau...để lại....chút thơ sầu...!!

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Giữa mùa đông có người viết về mùa hạ"