Băng Nguyệt

Cớ vì sao...!?!

Cớ vì sao...
"Bỗng một ngày biến mất bóng hình xưa"
Là khi ấy vừa thay màu bóng khác
Là khi ấy lòng ta bất giác
Vội vã nhận ra tim đã khác..lúc ban đầu
Có khi nào đã thương thật ai đâu
Sao lại đau khi người ta giả dối
Đường tình yêu, đường đời trăm ngàn lối
Cớ vì sao vẫn muốn dõi bóng người!
Khi bước vào nhủ lòng vui thôi bé
Sao bây giờ lệ lặng lẽ lại rơi
Người ta ơi...trên đường đời giông rủi
Cớ vì sao? Tôi lại gặp phải người !?!

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Cớ vì sao...!?!"