Băng Nguyệt

Nửa giấc mơ đời em khép lại

Nửa giấc mơ đời em khép lại
Bước vội vàng đi xa áng mai
Bờ đen vực thẳm chen chân lấm
Người nhìn nghi hoặc..kệ --mặc ai
Anh tình nhân hỡi...đêm vô tội
Hãy về cùng em..đêm trăng say
Mặc cho nhân thế người đòi hỏi
Ta vẫn là ta..với miệt mài
Cho người cho ta cho tất cả
Gói trọn tâm hồn trong đêm nay
Cho ngày và đêm tàn vất vả
Ta lại là mình...thiếu vòng tay
Ôm bóng tình nhân mùa hư ảo
Trốn chạy thực chân -dối nhau hoài
Ngoài mưa lâm râm -hồn đầy bão
Ta sẽ là gì -trước ngày mai.....!?!

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nửa giấc mơ đời em khép lại"