Băng Nguyệt

Đối Nghịch

Làm thơ cho tan nỗi nhớ
Chờ mong gửi bút giấy mờ xóa tan
Khúc vang một điệu cung đàn
Nốt nào nốt của tim nàng..trao ta
Nhớ nhung úa cả trăng hoa
Bóng người khuất lá, thu ca hoãn chiều
Hoàng hôn ngăn được cô liêu?!
Không! Chỉ thêm những hoang liêu khách sầu...!!

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đối Nghịch"