Băng Nguyệt

Mừng xuân Ất Dậu

Tiển đưa bác Khỉ ngậm ngùi
Anh Gà hớn hở lòng vui rộn ràng
Năm nay đã đến phiên chàng
Giữ canh chức vụ..Thiên Hoàng ban cho
Chúc cho cô bác ấm no
Niềm vui hạnh phúc ..cười to mỗi ngày
An khang mạnh giỏi, vạn may
Luôn luôn nối gót đi hoài bên nhau
Tương lai như cúc như đào
Luôn luôn đỏ rực một màu quang vinh
Làm gì cũng đủ tự tin
Và nàng xuân mãi bên mình...thịnh vương...!!!

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mừng xuân Ất Dậu"