Băng Nguyệt

Nốt Trầm!


Nốt trầm

Nhìn đêm loang lổ qua khói thuốc
Những giọt sương rơi quá lặng thầm
Tình cho em như thủy tinh trong suốt
Cố nâng niu sợ rơi nát... nốt trầm!


Thôi cứ cho chẳng cần ai nói nhận
Vốn của lòng có mất mát gì đâu
Cảm ơn ngày bước qua mấy bận
Cảm ơn em lận đận những tháng ngày..

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nốt Trầm!"