Băng Nguyệt

Một vết loang...

 Mở rộng cửa tim đón tình nàng
Gửi ta một dạo lúc thu sang
Vội vàng trân trọng đem cất giữ
Sợ lúc đông về theo tuyết tan
Thơ tình em viết đậm vài trang
Ái tình ca ngợi thật huy hoàng
Tiển gót thu đi tình cũng vậy
Nhẹ nhàng còn lại...một vết loang....

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Một vết loang..."