Băng Nguyệt

Em vẫn là em

Trăng vẫn còn đây- trăng thủy chung
Mây trắng rong chơi qua bao vùng
Ngỡ ngàng..còn hỏi lời chung thủy?
Không hẹn mà sao --vẫn trùng phùng
Em vẫn là em..ánh mắt nhung
Anh có còn như bóng bách tùng?
Tìm em thầm hỏi đời yên ấm..?!
Bên đời mưa gió quá mong lung...

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Em vẫn là em"