Tản Đà

Vịnh Cánh Hoa Đào

Trời để trời nuông, trời phải dạy
Dẫu rằng bé bỏng khéo kiêng khem
Trải bao mưa nắng cùng mưa móc
Vẫn một màu son với chị em
Cười trận gió đông hăng hái thổi
Thương con bướm trắng phất phơ thèm
Xin ai yêu đến đừng ham nó
Hễ mó tay vào ố nhọ nhem !

Được bạn: Hoa Tim đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Vịnh Cánh Hoa Đào"