Băng Nguyệt

Vì ai..?!?

Đặt nhẹ bàn tay lên bờ ngực
Để nghe thổn thức là vì ai?!
Vì sao hồn nhỏ nhiều ray rứt
Chẳng dám đối đầu với ngày mai
Cố gắng vùi chôn bóng dáng ai
Lệ đắng khô rồi..đêm vắng lặng
Mà bóng trăng côi vẫn u hoài....!

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Vì ai..?!?"