Băng Nguyệt

Vô đề

Xuân về rồi sao lại thấy lẻ loi
Trăng say rượu nên rạng ngời vằng vặc
Còn lại ta giữa đêm buồn khuya khoắt
Ảo ảnh mình trầm mặc --ngỡ --người wa
Đêm lại đêm -những thi khúc thiết tha
Vòng nguyệt lại khoe mặn mà..bồi... lỡ
Duyên , lại duyên với thẹn thùng....bỡ ngỡ
Chậm chuyến đò...sặc sỡ --sắc màu tan...

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Vô đề"