Băng Nguyệt

Trái Tim Mùa Thu

Nhẹ nhàng những chiếc lá thu phai
Gió cuốn đưa xa lả lướt bay
Ươm tình trong những dòng chữ nhỏ
Yêu nghĩa là gì -biết hỏi ai..?
Êm êm gió mát với trăng thanh
Nhắc ta nhớ đến mộng yên lành
Trải hồn theo bóng vầng nguyệt tỏ
Hờ hững sương đêm cứ rơi nhanh
Em nào có biết từng ý lạ
Trong lá thu buồn rơi đêm nay
Ánh trăng tàn vẫn soi muôn ngã
In sầu lên sắc..lá..tàn phai


Mùa thu 2004

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Trái Tim Mùa Thu"