Tản Đà

Con Gái Hái Dâu

Anh có yêu em đứng lại mà
Ở đây vắng vẻ quãng đuờng xa
Thuyền quyên có ý trông theo thế
Quân tử vô tình bước mãi xa?
Rồi nữa rồng mây ra mỗi ngả
Còn đâu huê nguyệt nữa đôi ta
Hỡi anh áo trắng cầm ô máy
Có phải nhân tình chớ vội qua.

Được bạn: Hoa Tim đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Con Gái Hái Dâu"