Băng Nguyệt

Bao giờ mới vào thu

Bao giờ mới vào thu
Khi lá xanh vẫn dịu
Gió ru hồn bao điệu
Đâu nhịp đập --ngày xưa
Bao giờ mới vào thu
Vân du mây vẫn dạt
Biển thì thầm vẫn hát
Đâu là khúc --ngày xưa
Bao giờ mới vào thu
Hoa phượng chưa đỏ lối
Áo trắng nào bối rối
Đâu? Cô bé -ngày xưa
Bao giờ mới vào thu
Trăng vẫn rạng mỗi rằm
Chân đi wa bao dặm
Đâu? Con đường -ngày xưa?!

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bao giờ mới vào thu"