Thanh Trắc Nguyễn Văn

Cỏ may

Cỏ may may cỏ trên đồi
Một chiều gỡ cỏ anh ngồi bên em
Anh gần,em nhích xa thêm
Trên trời mây trắng êm đềm ..trôi qua !
Bây giờ anh đã đi xa
Cỏ may em gỡ lệ nhoà …ướt tay !
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)

Được bạn: ThanhTracNguyenVan
Người gửi: mickey đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Cỏ may"