Thanh Trắc Nguyễn Văn

Chiều trên sông Hàn

Em xa rời bến sông Hàn
Nắng chao chát đổ,gió ràn rạt bay
Lắt lay một mảnh trăng gầy
Câu yêu gởi lại với ngày rụng rơi .
Bời bời đêm rủ lơi lơi
Thuyền nghiêng nghiêng nổi,mây rời rời trôi
Sợi buồn,tóc rụng ngang môi
Giọt buồn,sao rụng ngang trời mưa sa .
Bến xưa,bướm cũ,vườn cà ...
Cung đàn đứt nhịp theo tà áo bay
Em đi sương lạnh hương đầy
Ta về yêu mãi những ngày yêu em .
(Tuyển tập thơ Lục Bát Tình - NXB Đồng Nai 1997)
Thanh Trắc Nguyễn Văn

Được bạn: QV đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chiều trên sông Hàn"