Thanh Trắc Nguyễn Văn

Hai mươi năm lưu lạc

Hai mươi năm trời lưu lạc
Hai mươi năm trời xa quê
Từ miền đất lạ
Hăm hở em về .
Thành phố mình vẫn đẹp
Đất nước mình vẫn xanh
Bao nụ hồng vẫn nở
Trong nắng sớm trong lành .
Tuổi thơ xưa mình hái ổi
Tuổi thơ xưa mình lội sông
Giữa dòng đời xuôi ngược
Em còn nhớ tôi không ?
Em chợt kêu bằng tiếng Pháp
Em chợt hỏi bằng tiếng Anh
Em cúi đầu ôm mặt
Nước mắt buồn chảy quanh .
Hai mươi năm trời lưu lạc
Hai mươi năm trời xa quê …
(Tuyển tập thơ Gói Mây Trong Áo – NXB Trẻ 2003)
Thanh Trắc Nguyễn Văn

Được bạn: QV đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hai mươi năm lưu lạc"