Hồng Sang

...Ừ ...Thì ...Ừ thì ...còn có vần thơ
Chép trong dang dỡ thẩn thờ mông lung .
Ừ thì ...ai có sầu chung
Đem thơ cùng chép cho chùng nỗi đau .Ừ thì ...cho dẫu mai sau
Vần thơ này có uá màu thời gian .Ừ thì ...dẫu có gian nan
Đông tàn hiu hắt bàng hoàng con tim .Ừ thì ...ta cứ đi tìm
Lang thang khắp nẻo cánh chim lạc loài .Ừ thì ...ừ nhỉ ! cũng rồi ...
Hắt hiu nỗi nhớ một đời lãng du ...HS 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 5 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "...Ừ ...Thì ..."