Vũ Hồng

Tháng Chạp Tháng Chạp sương buông chiều xóm nhỏ
Ven đồng hiu hắt tím hoa mua
Tháng Chạp sương mù giăng lối ngõ
Nhà người đâu vắng, vắng người xưa

Tìm ai chân mây, buồn đôi mắt
Tìm ai bên sông, sầu tóc mai
Tôi về đứng hót trong mùa gặt
Hôn chùm rạ khô trên đôi tay

Một ngày người đi lời không nói
Cây sầu đâu ngân tiếng gió dài
Em sẽ đưa con về quê nội
Quê nội con em, tôi nào hay

Chẳng lẽ trút buồn ngày tháng Chạp
Tôi van tôi xin lỗi thời gian
Chẳng lẽ trút sầu ngày không gặp
Tôi đưa tôi đi suốt đoạn đường.

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 5 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Tháng Chạp"