Vũ Hồng

Người Phương Nam


Nhà thơ Vũ Hồng


(Viếng hương hồn người xưa
mở đất phương Nam)

Trăng phương Nam như tan trong sương
Người phương Nam cạn chén hồ trường (*)
Từ giã kinh kỳ bạt lau lách
Đuổi thú hung tàn dạt biển Đông

Người phương Nam ngày xưa áo tơi
Dòng Hàm giang cuộn sóng không lời
Đêm sâu đối ẩm tràn chung rượu
Rượu say tim bốc đến tận trời

Người phương Nam đi là cứ đi
Một chiếc ghe con có sá gì
Đời lắm phong trần nên lỗi hẹn
Không cần danh vị, bỏ vinh quy

Người phương Nam say thì say trọn
Người phương Nam buồn thì buồn sâu
Nỗi nhớ cố hương còn chếch choáng
Văng vẳng ầu ơ, giọng ví dầu

Cạn chén này đi rồi bạn về
Bạn ở kinh kỳ, ta ở quê
Phương Nam nhuốm khóc tình tri kỷ
Bạn bước xa dần ta tái tê…

Vũ Hồng

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 5 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Người Phương Nam"