Huyền Lâm _Chung Tử ..

Phù Sinh .Khi bóng thời gian đã nhạt rồi
Có ai níu được tháng ngày trôi
Trăm năm hữu hạn dành nhân thế
Như gió lùa qua khoảnh khắc đời

Núi vẫn ngàn năm cùng tuế nguyệt
Mây trời vẫn mãi hững hờ trôi
Giòng sông cứ chảy về vô tận
Chỉ kiếp nhân sinh một thoáng đời

Sao người cứ mãi cuộc bon chen
Như bóng phù du dưới ánh đèn
Đuổi bắt cuộc đời trong ảo mộng
Buông tay đâu chọn kẻ sang hèn !

Hãy sống cho lòng thật thảnh thơi
Mai kia trả lại hết đi rồi
Tiền tài, danh vọng đều mây khói
Đâu còn chi nữa phút tay lơi

Thôi hãy cùng nhau trong mến thương
Nhân sinh vốn dĩ cõi vô thường
Hôm nay , mai mốt nào ai biết
Rốt cuộc chung qui một lối đường .

Huyền Lâm _Chung Tử ..

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 24 tháng 4 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Phù Sinh ."