Chung Tử ...PT.937

Lãng Quên .Bao nhiêu dâu bể của đời
Với ta tất cả qua rồi gió mây
Nhục vinh , vinh nhục những ngày
Cuộn theo giòng nước miệt mài xa khơi

Sáng ra ngước mặt nhìn trời
Mây trôi lãng đãng sương rơi trên cành
Tiếng con chim hót trong lành
Trong veo giọng hót lòng thanh thản lòng

Đời người có cũng như không
Giàu sang danh lợi buộc vòng thêm chi
Không ai có thể níu ghì
Xuôi tay tất cả còn gì ?... Hư vô !

Chung quy chỉ một nấm mồ
Bao nhiêu thành quách cơ đồ nguy nga
Cuối cùng một cõi tha ma
Bốn bề đất lạnh thân ta lấp vùi

Bây giờ những chuyện buồn vui
Hân hoan hay những ngậm ngùi đầy vơi
Coi như lòng lãng quên rồi
Thả buông tất cả chuyện đời không vương.

Tay nâng dốc cạn hồ trường
Bước đi nghiêng ngả nét buồn ...Chân chiêu .

Chung Tử ...PT.937

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 24 tháng 4 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Lãng Quên ."