System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Mơ của Thi sĩ: shine - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
shine


Đêm đã dần tan trong màn sương
Nụ hoa háo hức nở ngoài vườn
Mi ngoan của anh, em đã dậy?
Hay còn níu lại giấc mơ vương?
 
Nắng đã khấp khởi trên cành lá
Một chú chim sâu lích khích cười
Nào nhé em ơi, tỉnh ngủ nhé
Hôn nhẹ môi em nét duyên ngời
 
Đêm qua em có mơ gì không?
Mà sao sáng nay má em hồng
Thấy đôi môi đỏ như em đã
Cắn chặt môi anh đến cháy nồng
 
Anh đã mơ về một ngôi nhà
Cùng em chăm sóc mấy luống hoa
Em vui bên anh cười hạnh phúc
Lửa ấm bên người rộn tiếng ca
 
Giấc mơ kéo mình sát bên nhau
Chẳng còn sợ nắng mưa dãi dầu
Anh hiểu tình em qua ngày tháng
Cùng bàn tay nắm giữ bên lâu


 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 2 tháng 11 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "Mơ"