Băng Nguyệt

Hoài niệm mùa thu xaHoài niệm mùa thu.. Hoài niệm con đường
Góc phố ấy quán quen từng rảo bước
Nép vào nhau mà nghe chừng đã được
Ôm cả trăm năm trong cánh tay gầy,

Hoài niệm mùa thu .. Hoài niệm thơ ngây
Giả như là ta buộc dây hạnh phúc,
Thì sẽ bên nhau (vì) từng yêu hết mực!
Ngoảnh mặt thôi là.. Đã thức cơn mê .

Hoài niệm mùa thu.. Hoài niệm lối về
Nhưng đã quay xa, tựu tề ngày trước,
Đôi lần nhìn nhau giữa đời ô trược
Mà cất (giấu) câu chào,thôi được, mình xa.

Hoài niệm mùa thu... Bao mùa thu qua. !?!
BN
31123017
Cho một ngày cuối năm...

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 20 tháng 1 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "Hoài niệm mùa thu xa"