Dương hồng Thủy

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2017Giáng sinh thuở trước quá xa xôi
Mấy chục năm qua luống ngậm ngùi
Thánh lễ nửa đêm ta hớn hở
Đèn hoa rực rỡ vạn niềm vui.
 
Đêm nguyện cầu cho tuổi đôi mươi
Xe hoa nhạc lễ dạ bồi hồi
Chuông đỗ rền vang ban ơn phước
Giang tay đức mẹ hé môi cười.
 
Năm nay mừng thiên chúa giáng sinh
Đất nước tưng bừng thắm thiết tình
Rất tiếc còn bao người mơ ngủ
Trên cao ngất ngưởng sống riêng mình
 
Xin Mẹ hồng ân cứu nước nhà
Giúp cho tổ quốc nẫy mầm hoa
Độ người chơn chất an vui mãi
Đày kẻ tà gian tận cõi xa...
 
Dương hồng Thủy

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 24 tháng 12 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2017"