Hồng Sang

Mưa Sáng Boise Cuối tuần , mưa cứ mãi rơi .
Như đau nỗi nhớ , như khơi nỗi sầu .
Lá rơi ...tan tác ...về đâu ?...
Mưa rơi ...như để giọt sầu cho ta ...

Bụi hồng lấm chiếc áo hoa .
Vì đâu để cả đời ta đượm buồn .
Mưa ơi ! ...từng giọt ...cứ tuôn .
Hiu hiu gió thổi ...ướt luôn ngày này .

Ngước lên tìm một áng mây .
Mây trời u ám bao vây cuộc đời .
Xin thương chút phận mồ côi .
Đừng mưa ướt nữa ...mảnh đời đau thương ... 


Hồng Sang Lê

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 21 tháng 9 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Mưa Sáng Boise"