Hồng Sang

Ngày xưa

 
Ngày  xưa  còn  bé  mẹ  thương
Mua  cho  đôi  guốc  màu  hường  thật  xinh
Xỏ  vào  quai  guốc  rộng  rinh
Lòng  buồn , mình  đứng  lặng  thinh  không  lời.
 
Tiểu  học , đồng  phục  nơi  nơi
Đầm  xanh , áo  trắng  cùng  thời  sandan
Nhìn  đôi  giầy  mới  thật  ham
Đẹp  thì  có  đẹp  mà  mang  chật  rồi.
 
Nhìn  cha  nhìn  mẹ ...bồi  hồi
Nghẹn  ngào  tức  tưởi  lệ  thời  tuôn  sa
"Sanh  con  lạ  hơn  người  ta
Đôi  chân  bự  quá  trông  mà  thấy  ghê."
 
Cha  tôi  an  ủi  vỗ  về
"Chân  to  vững  bước  lê  thê  đường  dài"  
Thế  rồi  năm  tháng  dần  phai
Đôi  chân  lê  bước  miệt  mài  gian  truân.


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 24 tháng 2 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Ngày xưa"