Băng Nguyệt

YÊU ..TỪ ĐÂU TỚI ..

YÊU ..TỪ ĐÂU TỚI ..

Khép mi theo lời ru ngọt
Nồng nàn lịm ngất môi hôn
Tay đan tay tình lại trót
Đi vào bến mộng yêu thương
Có gì mà anh phải hỏi,
Bao giờ em có yêu anh,
Thôi đừng trêu nhau bối rối
Nụ hôn khóa chặt nhau rồi .
Rượu cay giờ là rượu ngọt
Đưa ta vào cửa thiên đàng
Nhấm môi mà sao cạn hết
Mơ màng giữa đêm đang trôi ..
Mơ màng giữa đêm đang trôi .
Mơ màng giữa đêm đang trôi .
Mơ màng giữa đêm đang trôi .
Mơ màng giữa đêm đang trôi ....
Băng Nguyệt

Được bạn: Nguyen Do đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "YÊU ..TỪ ĐÂU TỚI .."