System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Khi... của Thi sĩ: Tú_Yên - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Tú_Yên

Khi...


Khi dòng sông chảy về nguồn


Là Ta lạc giữa vui_buồn - thế nhân


Nơi nào là chốn dừng chân


Để mong ngơi nghỉ...một lần - thế thôi !


 


Khi làn nước cuốn - hoa trôi


Là Ta bước giữa cõi đời ngã nghiêng


Làm sao giũ sạch ưu phiền


Làm sao đổ bến vào miền hương hoa ?


 


Khi mùa Xuân đã rời xa


Là Ta như bóng mây qua - cuối chiều


Dẫu cho mơ ước lắm điều


Thì ra...cũng chỉ ít_nhiều - có_không.


 


Khi trời...


mới chớm vào Đông


Sắt se đã phủ ngập lòng người đi.


 


Mơ nhiều ?


Biết có ích chi


Khi vầng dương rụng - tức thì vào đêm.


 


Sương rơi...


Mấy giọt ướt mềm


Ta rơi lạc giữa ấm êm_đợi chờ.


 


Khi đời...


Còn có vần thơ


Là Ta còn ngóng_còn mơ - một mình.


 


Tú_Yên


(12-11-2011)

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Khi..."