LIÊN HƯƠNG

BỨC TRANH THƠ 
Xuân về cánh én nghiêng chao
Niềm vui tao ngộ dạt dào trang thơ
Ngọt lành bến mộng bến mơ
Cho sen thắm nở, đôi bờ Thy giang
Chiều xuân rực ánh nắng vàng
Gió xuân nhẹ thổi dịu dàng tóc bay
Hương- Giang - Thy - bức tranh này
Khen ai khéo họa mà say lòng người
Bức tranh thơ - bức tranh đời
Dù cho vật đổi sao dời vẫn thơ !
 

Được bạn: HB 22.01.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "BỨC TRANH THƠ"