Hồng Sang

Hẹn


 

Em  về  đây...đã  về  đây
Cám  ơn  mưa  nắng  những  ngày  xót  xa
Chớm  Thu  chim  én  la  đà
Tung  bay  trong  gió  nụ  hoa  hững  hờ...
 
Một  người  đi , một  người  chờ...
Khi  hai  ta  mãi  bên  bờ  cách  ngăn
Hoa  buồn  tàn  nụ  dưới  trăng
Riêng  em  vướng  áo  phong  trần  đó  đây...
 
Thềm  hoang  tựa  dáng  hao  gầy
Lá  thu  vàng  úa  phủ  đầy  mái  hiên
Một  người  mang  nặng  truân  chuyên
Rải  dài  kỷ  niệm  dọc  miền  ấu  thơ...
 
Đường  xa  lấm  dấu  chân  mờ
Hành  trang  là  những  bơ  vơ  giữa  đời
Hẹn  nhau  nơi  chốn  mù  khơi
Chắc  gì  gặp  lại....cuối  trời  thênh  thang... 
 

Được bạn: HB 12.07.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hẹn"