Hồng Sang

Nỗi Nhớ Mùa Đông


Hôm nay đã lạnh lắm rồi
Chim không rời tổ, khung trời vắng tanh
Xung quanh  đã  hết  màu  xanh
Cây khô trụi lá đưa cành chơ vơ.
 
Lá vàng theo gió phất phơ
Rụng rơi trên cỏ phủ mờ lối đi
Nghe như giòng lệ hoen mi
Đưa tay ta níu, ta ghì thời gian.
 
Bao  năm  ôi  những bẽ bàng
Bao  năm  đã  lạc  cung đàn dấu yêu
Ta  buồn  thơ  thẩn  đăm  chiêu
Đành  thôi ôm trọn thật  nhiều bâng khuâng...
 

Được bạn: HB 12.12.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nỗi Nhớ Mùa Đông"