Bạch Vân Nam

Ai Bảo

ai bảo mưa
mắt anh buồn đến thế
đường còn xa
mà nước cứ tuôn hoài
ai bảo đêm
không dài thêm giây phút
hồn lang thang
nhìn tia nắng giật mình
ai bảo em
đặt đời anh lên giấy
lửa vô tình
cháy xén nửa phần thân
ai bảo vai
bồng tóc kết mây ngàn
ngọn gió bấc
lạnh lùng xuyên qua áo
ai bảo trăng
xa bến bờ vằng vặc
buồm ra khơi
đâu tìm thấy lối về
ai bảo chân
bước cao miền khổ ải
chiều vàng rơi
lòng nặng trĩu âu sầu
ai bảo ai
khoác trên mình trống vắng
soi gương đài
chỉ mỗi bóng hình ta.

2008
Bạch Vân Nam

Được bạn: vdn 2.10.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ai Bảo"