Hồng Sang

Cánh Hoa Thời Loạn

Chiều  nay  Lính  trận  về  thôn  Phước.

Nhưng  vắng  đâu  người  tôi  mến  thương.

Chia  tay  lần  ấy  là  ly  biệt.

Ai  hiểu  giùm  tôi  nỗi  đoạn  trường.

 

Ước  hẹn  hôm  nào  anh  có  nhớ.

"Anh  đi  mạnh  giỏi  đến  khi  về "

"Em  nguyền  chờ  đợi  ngày  tao  ngộ".

Với  chiếc  hôn  dài...tim  tái  tê...

 

Một  năm  vẫn  lặng  lẽ  trôi  qua.

Anh  về  khu  chiến  xa  quá  xa.

Đêm  đêm  nhìn  hỏa  châu  soi  sáng.

Thương  quá , người  trai  giữ  quê  nhà... 

 

Có  người  con  gái  đứng  bên  sông.

Thẻ  bài  đọc  mãi  cũng  thuộc  lòng.

Tên - Họ , số  quân  và  loại  máu.

Của  người  Lính  chiến   giữ  non  sông...

 

Buổi  tối  hôm  nao  buồn  giã  biệt.

Bầu  trời  lấp  lánh  vạn  vì  sao.

Em  ngước  nhìn  sao  trời  cầu  nguyện.

Thanh  bình  mau  đến  ta  bên  nhau...

 

Băng  trắng  thập  hồng  tròn  nguyện  ước.

Dâng  trọn  hồn  này  cho  núi  sông.

Mai  sau  có  chết  cho  đất  nước.

Danh  này  thôn  nữ  của  Phước  Long...

 

Trót  làm  con  gái  trong  thời  chiến.

Quyết  lòng  nối  bước  Triệu - Trương  Vương.

Xoa  dịu  cuộc  đời  bằng  tất  cả.

Bằng  âu  lo  đó...với  tình  thương...

 

Hồng Sang

Được bạn: vdn 30.9.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Cánh Hoa Thời Loạn"