Hồng Sang

Làng Tôi

 
Ai  về  cho  nhắn  đôi  câu
Hai  bên  phố  nhỏ  ưu  sầu  điều  hiu
Làng  tôi  buồn  lắm...những  chiều
Họp  chợ  thưa  thớt  dân  nghèo  lầm  than...
 
Xa  xa  ở  tận  đầu  làng
Mái  Đình  xưa  cũ  thời  gian  phai  màu
Tôi  xa  đi  đã  bấy  lâu
Bỏ  quên  đồng  ruộng , ao  sâu  lặng  lờ...
 
Những  mương  nước  chảy  nên  thơ
Em  tôi  giặt  áo  bên  bờ  mương  trong
Trưa  Hè  oi  ức  gió  nồng
Con  chim  Sáo  nhỏ  vẫy  cong  đuôi  chào...
 
Cuối  vườn  bên  cạnh  bờ  ao
Một  đàn  vịt  trắng  phau  phau  tìm  mồi
Kế  vườn  cạnh  giậu  mồng  tơi
Mái  hiên  chiếc  võng  Mẹ  ngồi  ru  con...
 
Nhớ  quê  lòng  nhớ  héo  hon
Thời  gian  trôi  mãi  hao  mòn  xác  thân...
 

Được bạn: HB 15.09.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Làng Tôi"