Băng Nguyệt

Tình nơi chốn cũ bạc đầu


Anh đi mình biệt tình đầu
Em giờ vẫn với nương trầu đợi cau
Chốn xưa mình gặp chốn nào
Giờ còn y vẹn chứ nào đổi thay,,
Suối rừng từng bước chân ai
Mang đi tất cả tháng ngày đẹp tươi
Em cùng hoa tím bên đời
Chờ mong sum hiệp sao vời vợi xa,
Quê hương khói lửa trộn trà..
Thương người yêu dấu xa nhà bao năm
Tình xanh phải chịu thăng trầm
Em nơi chốn cũ...âm thầm đợi anh...

Được bạn: ATT 15-04-2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tình nơi chốn cũ bạc đầu"