Hồng Sang

Trống Vắng


 
Chiều  nay  lất  phất  mưa  bay
Bỗng  có  cơn  gió  heo  may  thổi  Vào
Nhớ  lại  ngày  ấy  năm  nào
Tóc  mây  trước  gió , hoa  Đào  đón  xuân...
 
Thôn  trang  vui  vẻ  tưng  bừng
Có  cô  thôn  nữ  ngập  ngừng  đón  xuân
Tóc  dài  e  ấp  lưng  chừng 
Nụ  cười  hứa  hẹn  ngày  xuân  còn  dài...
 
Thế  mà  năm  tháng  phôi  phai
Tóc  mây  ngày  trước  đến  nay  nhạt  màu
Chiều  nay  nhìn  cánh  hoa  Đào
Cũng  bay  trong  gió  cũng  chào  đón  xuân...
 
Lòng  người  thôn  nữ  ngập  ngừng
Không  Còn  hứa  hẹn  ngày  xuân  còn  dài
Nụ  cười  héo  hắt  tàn  phai
Phai  theo  tháng  rộng  năm  dài  gian  truân...
 

Được bạn: HB 13.04.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Trống Vắng"