Băng Nguyệt

Vòng hoa Nguyệt Thảo

(Mến thuơng tặng người bạn thơ) 
 
Thị trường tình ái kẻ bán mua
Có kẻ cho không có kẻ đùa
Như ta dang díu cùng thi ngữ
Tìm ngọt làm chi chỉ có chua!
Như ai cũng có thời con gái
Dệt bao ước mộng để thêu thùa
Nửa đường gãy gánh mình chiến bại,
Thù hận làm chi cái xa xưa,,
 
Không có nụ hôn cho lần vĩnh biệt.
Nàng ngủ yên sâu dưới đáy mộ rồi,
Ta vừa biết thôi vừa được biết,
Nổi buồn nào len Nguyệt Thảo ơi,,
 
Bình hoa thạch thảo nàng trao gửi
Hương tình nhân loại đến bao dung,
Cái hẹn gặp còn nghe hoi hổi
Đỉnh thơ đây ta lại trùng phùng!
 
Ngủ yên đi nhé người thiếu phụ,,
Trăm nhánh hoa cài trên phiến thơ
Ta khách năm xưa giờ....nguời cũ
Tặng cành thạch thảo trong giấc mơ.
Băng Nguyệt  
  

Được bạn: vdn 19.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Vòng hoa Nguyệt Thảo"