Hồng Sang

Mừng Xuân Mậu Tý

Việt  Nam  Thư  Quán  thân  thương.

Mừng  Xuân  Mậu  Tý  tứ  phương  tìm  về.

Ngày  Xuân  đượm  thắm  tình  quê.

Tấu  lên  cung  bậc  tràn  trề  yêu  đương.

 

Thương  ta  là  kiếp  ly  hương.

Tìm  nơi  đất  khách  tình  thương  sum  vầy.

Yêu  thương - Đòan  kết , nơi  đây.

Trên  trời  cánh  tuyết  bay  bay  la  đà.

 

Kết  thành  hạt  chuổi  muôn  hoa.

Say  thơ  quên  cả  kiếp  là  lãng  du.

Ngồi  nơi  sương  tuyết  mịt  mù.

Gởi  về  nơi  đó  ngàn  câu  chúc  mừng.

 

Vui  Xuân  ta  cũng  vui  Xuân.

Lòng  buồn  rười  rượi  bâng  khuâng  nhớ  nhà.

Chiều  Xuân  rộn  tiếng  hoan  ca.

Việt  Nam  Thư  Quán  chan  hòa  mừng  Xuân...

 

Hồng Sang

Được bạn: vdn 15.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mừng Xuân Mậu Tý"