Hồng Sang

Ngày Giỗ Mẹ

Đốt  nén  hương  trầm  khấn  Mẫu  Thân.

Nhân  ngày  giỗ  Mẹ  cận  kề  Xuân.

Con  xa  xôi  quá  chưa  về  được.

Để  đặt  nén  hương  trước  mộ  phần...

 

Phần  mộ  Mẹ  hiền  cỏ  đã  xanh.

Quê  mình  thôi  khói  lửa  điêu  linh.

Nhưng  con  đi  mãi  chưa  về  được.

Thì  phải  đành  thôi...vỗ  mộng  lành...

 

Quê  Mẹ  hương  chiều  ấm  áp  lạ.

Quê  người  thấm  lạnh  đến  thịt  da.

Chiều  nay  vọng  hướng  về  quê  cũ.

Gục  đầu  nức  nở  lệ  châu  sa...

 

01/13/2000-01/13/2008.

 

Hồng Sang

Được bạn: vdn 15.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ngày Giỗ Mẹ"