Hồng Sang

Mưa Xứ Người


Cuối  tuần  mưa  cứ  mãi  rơi
Như  đau  nỗi  nhớ  như  khơi  nỗi  sầu
Gió  ơi !  tan  tác  gì  đâu
Mưa  ơi !  sao  để  giọt  sầu  cho  ta.
 
Bụi  hồng  lấm  chiếc  áo  hoa
Vì  đâu  để  cả  đời  ta  đượm  buồn
Mưa  rơi  từng  giọt  tuôn  tuôn
Mưa  ơi !  Gió  hỡi ! ướt  luôn  chiều  này.
 
Ngước  lên  tìm  một  áng  mây
Mây  trời  u  ám  bao  vây  cuộc  đời
Xin  thương  chút  phận  bèo  trôi
Đừng  mưa  ướt  nữa...mảnh  đời  thương  đau...
 

Được bạn: HB 09.03.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mưa Xứ Người"