ONLY

CÒN DUYÊN...!

Không rượu mà say ý thơ tràn
Tơ tưởng ngọc ngà hồn mang mang
Mây bồng bềnh quá... xiêu lòng gió
Nước gợn lăn tăn... ai ngỡ ngàng
 
Không hẹn mà nên... xuân rộn ràng
Người khóa khuê phòng chắn nẻo sang
Gió đông luồn cửa... thơ chẳng đến
Thi sĩ chạnh lòng biệt trăng vàng
 
Nhốt tim gói lệ thôi phím đàn
Khuất bóng Tử Kỳ... tan kim lan
Lời vàng ý ngọc còn thăm thẳm
Trâm gãy bình tan tại thiên hoàng
 

Được bạn: HB 18.02.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CÒN DUYÊN...!"