BĂNG NGUYỆT

Ngọt Giấc Mùa Xuân

Đường đời ta mỗi người mỗi chặng
Có nhọc nhằng rồi sẽ có an vui
Gặt kinh nghiệm để đi hết cuộc đời
Sau bão gió sẽ là trời xanh thắm
Rượu có đắng nhưng mau tan hoà lắm
Đời có buồn cũng chẳng có mấy năm
Ngày mai rồi thôi vất vả thăng trầm
Em là gió làm mát râm con nắng
Chớ bi luỵ khi vẫn còn xa vắng
Đây bình yên một dãy bến sông trăng
Anh cứ ngã vai cho dịu lắng nhọc nhằn
Bởi tình yêu đã giăng thành đắp luỹ
Mặc tha nhân hết lời miệt thị
Mình biết mình cuộc sống an vui
Đừng trách cứ những điều quá rỗi
Kẻo giấc mùa xuân cứ ngậm ngùi
BĂNG NGUYỆT

Được bạn: vdn 9.2.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ngọt Giấc Mùa Xuân"