băng nguyệt

Tình mong manh.

Khi hai người yêu nhau
Không nhìn về một hướng
Cuối con đường
mù sương,
Có ai sợ
lần vẫy tay vĩnh biệt?!

Khi biết lòng mình
còn tha thiết ý thu
cớ sao?
Để mây mù che khuất
bức tranh yêu.

Khi cuộc sống đã lấy đi quá nhiều
sức sống.
Thì tình yêu phải trả giá điều gì?
Ích kỷ?
Tang thuơng?
Rộng lượng,
Ban cho
lần dò như đi trong đêm tối

Mệt mỏi,
đêm trở giấc
Gối đầu,
lời chúc phúc mùa xuân.
Cho tình nhân.2.1.2008 3:57:26

Được bạn: bn 03-01-08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tình mong manh."