Băng Nguyệt

Dòng sông thơ


Thơ chỉ là thơ viết đôi dòng
Giữa thật và ảo có với không,
Vu vơ cho hết ngày tháng hạ,
Lại tiếp mùa thu lỗi đường phong.
 
Với em băng lạnh mùa nguyệt quế,
Đã xa thăm thẳm một trời hồng
Giọt mưa mùa hạ như dòng lệ,
Rơi vào kí ức xạt xào đông!
 
Thơ chỉ là thơ oó....mà không,
Không mà lại có....có dòng sông thơ...

Được bạn: HB 20.10.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Dòng sông thơ"