Hồng Sang

Mây Mùa Thu 
Mây  Thu  một  nét  ngang  trời.
Không  gian  tám  hướng  bời  bời  mông  mênh.
Nàng  Thu  mặc  áo  buồn  tênh.
Khiến  người  lữ  thứ  bồng  bềnh  nhớ  thương.
 
Bâng  khuâng  chiều  tím  vấn  vương.
Dừng  chân  đứng  lại  bên  đường  xót  xa.
Ai  làm  se  thắc  lòng  ta.
Hồn  thơ  rười  rượi  châu  sa  lệ  buồn.
 
Mây  chiều  phiêu  lãng  muôn  phương.
Lòng  đau  tê  tái  niềm  thương  không  lời.
Thôi - xin  gác  lại  ngậm  ngùi.
Hành  trang  trĩu  nặng  một  đời  đau  thương... 
 


 

Được bạn: HB 05.10.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mây Mùa Thu"