Hồng Sang

Cần Thơ Đau Thương

 
"Nhiểu điều phủ lấy giá gương"
"Người dân một nước phải thương nhau cùng"
Nhìn thảm cảnh thật đau lòng.
Xác người tơi tã bên sông bàng hoàng.
 
Nhìn xem lệ đổ hai hàng.
Trời ơi ! đất hỡi muôn vàn tang thương.
Ai bày ra cảnh đoạn trường.
Bao nhiêu nước mắt khóc thương dân lành.
 
Công Nhân-những mái đầu xanh.
Hợp sức-hợp lực xây nhanh cây cầu.
Chao ơi ! cảm thấy lòng sầu.
Trời đất như bỗng mây mù giăng ngang.
 
Dân Việt sao quá gian nan.
Bao nhiêu phen chịu trăm ngàn đắng cay.
Bây giờ bị sập cầu dài.
Làm cho hai Tỉnh chia rày cách ngăn.
 
Hỡi sông-hỡi nước-hỡi trăng.
Trung Thu trắng sáng lòng băn khoăn buồn.
Làm sao tỏ hết ngọn nguồn.
Gục đầu cúi mặt xót thương dân mình... 
 

Được bạn: HB 29.09.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Cần Thơ Đau Thương"