Hồng Sang

Thu


Mùa  Thu  sao  sớm  thế.
Ray  rức  buồn  chiều  nay.
Bóng  nắng  ngừng  trước  ngõ.
Tình  buồn  ta  trao  ai ?
 
Thu  về  sao  sớm  thế.
Người  Thu  vẫn  miệt  mài.
Trông  Thu  chiều  thầm  lặng.
Mắt  mơ  màng  cay  cay...
 
Thu  ơi ! Thu  có  hay.
Môi  ngày  xưa  hết  đỏ.
Má  ngày  xưa  thôi  hồng.
Cuộc  đời  mãi  long  đong...
 
Thu  nay  chiều  nhạt  nắng.
Lại  nhớ  đến  Thu  xưa.
Thương  nhớ  mấy  cho  vừa.
Bóng  Thu  chiều  bàng  bạt...
 
Cõi  lòng  buồn  man  mác.
Lê  bước  mỏi  chiều  nay.
Ôi ! sao  thấy  quá  dài.
Đường  xưa  trên  phố  vắng...
 
Lời  ai  ru  văng  vẳng.
Bằng  những  tiếng  thương  đau.
Xin  thời  gian  qua  mau.
Cho  yên  bình  giấc  ngủ...
 
Đầu  nguồn  con  nước  lũ.
Thuyền  chẽ  sóng  đôi  bờ.
Cánh  buồm  mang  nỗi  nhớ.
Trôi  về  đâu...bơ  vơ...


 

Được bạn: HB 29.09.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thu"