Băng Nguyệt

Giọt nước tràn ly


Ven bờ con đê nhỏ
Chậm chậm em bước đi
Tìm lại dòng hơi thở
Ngày hai đứa thầm thì
Nói lời yêu tha thiết
Những ngày xa biền biệt
Giờ về....anh ở đâu?!
Có còn nặng gánh sầu
Nhớ mong về em nữa?!
Tim có còn mở cửa
Để đợi chờ mỗi em?!
Bàng bạc ánh trăng êm
Đưa em về dĩ vãng
Khi chữ tình đã cạn
Khó nối, chuyện thật thường
Mình ta dưới trời sương
Tâm yên bình đến lạ....!


 

 

Được bạn: HB 23.09.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Giọt nước tràn ly"